Szakmai szakmai tanacsado

A leggyakrabban választott szakmákból származó italok esküdt iskola. Krakkó tanulmányokat készít, melynek köszönhetõen válhat egyet.Az esküdt fordító olyan személy, aki fõként hivatalos fordításokat alkalmaz, és ajánlott az idegen nyelvû átiratok hitelesítésére vonatkozó beadványok vagy levelek fordítása. Valószínûleg magánszemélyekre és állami hatóságok igényeire is utal: bíróságok, rendõrség, ügyészség stb.

Nem szabad megnyitni az esküdt fordító címét. Az alapfeltétel az, hogy megfeleljenek a lengyel állampolgárok vagy ugyanazon polgárok állampolgárságának feltételei az Európai Unió tagállamaitól, bizonyítékot szolgáltatva a bûnügyi nyilvántartásról, valamint a lengyel nyelv ismeretérõl. A lengyel vizsgabizottság elõtt az igazságügy-miniszter védnöksége alatt végzett vizsga két csoportra összpontosít, azaz fordításra és fordításra. Az elsõ a lengyel nyelvtõl az idegen nyelvre való megértéshez fordul, és fordítva. A szóbeli vizsga során a jelöltnek egymást követõ tolmácsolással és vista fordítással kell foglalkoznia. A vizsga mindkét oldalán csak egy pozitív passzolás megy végbe a szakma mûködtetéséhez, és a jelölteket az esküdt fordítók listájába beírja, miután megfelelõ igazolást nyújtott be az igazságügyi miniszternek a szakmából eredõ felelõsségre és az általa elõírt lelkiismeretességre, pártatlanságra és integritásra, valamint az államtitkok megõrzésére vonatkozó kötelezettségre.

Az esküdt fordítónak kötelessége továbbá, hogy a születés, a házasság, a halál, az iskolai bizonyítványok, a közjegyzõi okiratok, a bírósági végzések, a meghatalmazások, a pénzügyi jelentések, a bizonyítványok, a diplomák, a szerzõdések alapján a hivatalos létesítményekben való felhasználásra szánt összes dokumentumot biztosítsa.