Robbanasveszelyes zona hidrogen

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, amelyet 94/9 / EK irányelvnek is neveznek, határozottan az Európai Unió, amely meghatározza a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben való alkalmazásra szánt termékek alapvetõ követelményeit. A keményszénbányákban használt gépek és berendezések nagy része metán- és szénpor robbanásveszélyt jelent, és az ATEX-irányelv a robbanásveszélyes távolságokra tervezett berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozik. Az egyik európai uniós országban az új biztonsági elõírások is megosztottak egymással, ami jelentõs nehézséget jelentett a tagországok közötti szabad árucserére.Az utolsó kezdetektõl egy egységes ATEX-irányelv jött létre, amely egységesítette a meglévõ szabályozásokat, és nagyban megkönnyítette a termékek forgalmát az európai csoportban. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad mozgásának garantálása, amely garantálja a magas szintû robbanásvédelmet. A robbanásveszélyeztetett területek közelében végzett mûveletekre szánt eszközök tekintetében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jétõl lépett hatályba. Ezen túlmenõen 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK ATEX137 (ATEX FELHASZNÁLÓK irányelvet, amely viszont a háttér biztonsági helyzeteire vonatkozó minimális biztonsági követelményekre vonatkozik, ahol robbanásveszélyes légkör fennáll. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén hatályba lépett, és a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket váltotta fel.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését