Robbanas zona jele

Elõször is csak robbanásveszélyes, azaz gázokat, gõzöket vagy port tartalmazó anyagot lehet elõállítani. És ez az alap a vegyipari irodákban, tankokban, finomítókban, erõmûvekben, festékboltokban, vegyipari üzemekben és a cementgyárakban is sok más, ahol por vagy por alakú termékek vannak.

Számos európai uniós országban a biztonsági elõírásokat sok éven át jelentõsen megosztották, és nagy akadályuk volt az áruk cseréjére, úgy döntöttek, hogy harmonizálják õket, úgynevezett eszközöket használva a veszélyeztetett zónákban mûködõ eszközökön. ATEX jelölések.

Melyek az ATEX jelölések?E márka szerint az Európai Unió jogi lépésében leírt részletes követelmények, amelyeket a robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra szánt termékeknek meg kell felelniük. Azok a követelmények, amelyeket ezek a szabályok nem értenek, egy adott EU-tagállamban belül szabályozhatók, de nem lehetnek összeegyeztethetetlenek az uniós megállapodásokkal, és nem súlyosbíthatják a követelményeket.A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben való használatra szánt eszközt az irányelv által bevezetett szabályozásnak megfelelõen kell megjelölni. Ezek a jelölések számos szimbólumot tartalmaznak, amelyek meghatározzák az ezekhez az eszközökhöz szükséges különbözõ paramétereket. És persze:Egy CE-jelölést az anyagra helyezve a gyártó kijelenti, hogy ez a hatás megfelel az irányelv szigorú követelményeinek.A robbanásveszélyes terek elválnak a veszélyhelyiségben. A veszélyzónának a megjelölése is tájékoztatja a veszély típusát, valamint annak intenzitását:- a gázok, folyadékok és gõzeik zónáját G betûvel jelöltük- éghetõ porzóna - D. betûEzután a robbanásbiztos eszközöket két csoportra osztották:- erõt, majd az ételeket, amelyeket a könyvnek adtak a bányákban,- a II. csoport a terek robbanásveszélyes környezetében történõ terjesztésre szolgáló edények.A következõ osztályozás meghatározza a szerszámház és az ütésállóság feszességét.A hõmérsékletcsoportot az eredmény alapján határozzuk meg, vagyis azon felület maximális hõmérsékletét, amelyen az eszköz futhat.Milyen elõnyei vannak az ATEX jel használatának:- a termelési vállalkozások biztonságának biztosítása, \ t- a potenciális fenyegetésekbõl vagy kudarcokból eredõ gazdasági veszteségek korlátozása, \ t- a munkaidõ leállásának csökkentése,- a szükséges eszközök minõségének biztosítása.