Nuklearis robbanas elpusztito zona

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió országaiban különbözõ biztonsági elõírások voltak érvényben, úgy döntöttek, hogy harmonizálják a rendelkezéseket. Bevezetésre kerültek az ATEX-követelmények, amelyeket a robbanásveszélyes zónák és az ezekben a zónákban mûködõ mûveletekre szolgáló eszközökre hivatkoznak. Ezeknek az újdonságoknak a vége a kockázat vagy annak kiküszöbölése nagy mértékû minimalizálása, ami az anyagok olyan területeken való használatához kapcsolódik, ahol a robbanás veszélybe kerülhet, nevezetesen az EX zónák.

Az EX követelmények, vagy pontosabban az irányelv meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket egy adott elemnek meg kell tennie, és amelyet robbanásveszélyes területeken használnak fel. A rendszer fõ célja az eszközök és védelmi rendszerek megfelelõségi eljárásainak harmonizálása a modern, veszélyeztetett övezetekben, valamint azok szabad áramlásának garantálása az Európai Unió téren.Ez a szabály minden olyan elektromos és nem elektromos berendezésre és védelmi módszerre vonatkozik, amelyet a robbanásveszélyes területeken használnak. Az ATEX követelményei a robbanásveszélyes környezeten kívül használt biztonsági, irányítási és kezelési eszközökre is vonatkoznak. Nem akarják, hogy a saját funkciójuk legyenek, hanem növelik az ott használt eszközök és védelmi rendszerek biztonságát.Az irányelv azt is meghatározza, hogy a termék megfelel-e az ATEX követelményeinek. Azoknak a termékeknek, amelyek megfelelnek ezeknek a kívánságoknak, vagyis a szabályokkal harmonizált szabványoknak, továbbra is meg kell felelniük az elsõ követelményeknek. Az érték használata nem megfelelõ szükség, azonban a megfelelõségi eljárás már megtörtént. Ez az Európai Bizottság által kiadott értesítés alapján járó személy által alkalmazott elvnek való megfelelés kérdése. Eltérések csak a harmadik kategóriájú elektromos készülékek és a második és harmadik kategóriájú nem elektromos berendezések esetében történhetnek.Ezekben az esetekben a kompatibilitási információ a jelen példában a bejelentett szervezet bevonása nélkül adhatja ki az eszköz gyártóját. Ugyanakkor a hallgatót is meghallgatják, és a gyártó felelõs lesz ebben a formában a termék forgalomba hozataláért.Fontos követelményeket tekintve az elektromos és nem elektromos berendezések tanúsítása, az önbizonyítás, az Európai Unióban a munkahelyi követelmények és a kezelés kötelezõ feltételei és jelentõs jellege megengedett.