Mezogazdasagi termelok atalanyosszegu kompenzaciojat

Az a kötelezettség, hogy az elektronikus eszközön keresztül a pénzügyi intézmény tudatosítása során nyilvántartást vezet a kétezer tizenhetedik évben, minden gazdasági tevékenységet végzõ vállalkozót átadja, és boldogságot és segítséget nyújt a bejegyzett üzleti tevékenységet nem folytató szervezeteknek és egyösszegû gazdálkodóknak. A költségvetési zsebek változásait fokozatosan vezetik be.

A jogalkotó a második tizennegyedik évben eltörölte a gazdasági szereplõk lemondását az elektronikus nyilvántartások vezetésére vonatkozó kötelezettsége alól, amelyek között súlyos szabálysértéseket észleltek. Ezek a jogsértések fõként a tevékenységük tényleges forgalmának alábecsülésére irányultak annak érdekében, hogy illeszkedjenek a húszezer forgalomhoz, amelyek esetében nem volt kötelessége az áruk és szolgáltatások nyilvántartása a postafiókon keresztül, és a bevételek kezelésén keresztül. A pénzügyminisztérium szerint a leggyakrabban elkövetett elkövetési modelleket az oktatási intézmények területén mûködõ autós mûhelyek, gépjármû-diagnosztikai állomások, orvosok, fogorvosok, fodrászok és étkezdék végezték. A jogalkotó azt is állítja, hogy a nyilvántartásba vett pénzügyi tevékenységet nem igénylõ fogyasztók és az egyösszegû gazdálkodók számára szolgáltatásokat kínáló minden gazdasági egység forgalma nyilvánvaló lépés lesz az átláthatóság és a piac vonzerejének növelése szempontjából, valamint lehetõvé teszi jogaik hatékonyabb és könnyebb végrehajtását a fogyasztói bíróság elõtt. A fent említett negyedik rendelet kivételével a gumiabroncscsere, a tapasztalat és a mûszaki tanácsadás, valamint az adótanácsadók, fodrászok és kozmetikusok szolgáltatásait nyújtó intézmények kötelesek voltak azonnal a pénztárgépet a 2000. január elsõ napján, a tizenhetedik évvel együtt telepíteni. A késõbbi esetekben a külön rendeletek hatálya alá nem tartozó vállalkozóknak a pénztárgép telepítéséhez szükséges húszezer jóhatár túllépésétõl számított két hónapos ideje van.