Kockazatertekeles iso 9001

A robbanásveszélyes felmérés és a robbanásvédelmi anyagok kifejlesztésének szükségessége olyan személyeket érinti, akiknél a gyúlékony tartalmú munka veszélyes gyors keverékek felszabadulását okozhatja és robbanásveszélyt okozhat a háttérben. Sok külföldi vállalat átfogó támogatást nyújt a robbanásvédelem támogatásában, azaz az ipari területek robbanás elleni védelmében.

A munkáltatónak a robbanásveszélyes felmérést kell elvégeznie, a robbanásveszélyes helyeket feltüntetve, a szakterületen, vagy olyan anyagok tárolásával, amelyek levegõvel robbanásveszélyes légkört tudnak mûködtetni, mint például gázok, folyadékok, jelentõs szétesést okozó szilárd anyagok. A blokkokban és a külsõ területeken is meg kell határoznia a megfelelõ robbanásveszélyes zónákat, feltéve, hogy grafikus osztályozási dokumentáció szerepel, és megjelölik azokat a tényezõket, amelyek a gyújtást kezdeményezhetik.

célkitûzés:Az elemzés elvégzése és munkahelyi biztonsági dokumentum elkészítése a robbanás elõtt. A tény megteremtésének célja, hogy megfeleljen a jogi követelményeknek és csökkentsék a robbanásveszélyes környezet lehetõségével járó kockázatot a munka szempontjából.

A szolgáltatás befejezésének módja:A munkahelyeket, ahol robbanásveszélyes légkör alakulhat ki, egy robbanásveszélyes környezetre vonatkozó tervvel kell besorolni.

Robbanásvédelem és robbanásvédelem:A következõ lépés a gyújtóforrások ellenõrzése a lista többi részével összhangban: meleg felületek, lángok, beleértve a gyújtószerkezetet. égõ részecskék és gázok, mechanikai szikrák, elektromos gépek, kóboráramok és katódos korrózióvédelem, statikus elektromosság, exoterm reakciók, villámcsapás lehetõsége, rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok, ultrahangok, ionizáló sugárzás, adiabatikus stressz és sokkhullámok, beleértve a por öngyulladását. A robbanásveszélyes légkörök elõfordulásának meghatározásánál ellenõrizni kell, hogy a robbanásveszélyes légköröket kielégítõ valamennyi munkaterület eszközei és védelmi módszerei összhangban vannak-e a robbanásveszélyes zónák számára kedvezõ kategóriákkal.